چگونه بدن سالمی داشته باشیم ؟ پد دفع سموم کینوکی,دستگاه ترک سیگار الکترواسموک,عطر ضد سیگار http://morfintest.mihanblog.com 2020-08-12T13:52:08+01:00 text/html 2015-11-02T19:07:12+01:00 morfintest.mihanblog.com خرید اینترنتی تل جادویی هات بانز ، فروشگاه اینترنتی کیمیابازار http://morfintest.mihanblog.com/post/262 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> تل مو HOT BUNS</span></h2><p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">با HOT BUNS میتوانید ده ها مدل مو را برای خود در کوتاه ترین مدت ایجاد کنید !</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #cc0066; font-family: tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma;">اگر همیشه دوست داشتید موهای شما مثل هنرپیشه های</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #cc0066; font-family: tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: tahoma;">&nbsp;هالیوود به نظر برسد این محصول را تهیه نمایید</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">آیا از موهای بی حالت خود خسته شده اید؟</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 51, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">موهای خود را به 30 حالت مختلف و جدید مدل دهید </span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">یك پدیده فوق العاده جذاب در صنعت آرایش </span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">همه از مدل مو های شماشگفت زده خواهند شد </span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(255, 51, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">آیا می دانید بیش از 50 درصد زیبایی شمابه&nbsp; مدل موهایتان بستگی دارد</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;با این تل موی HOT BUNS جدید به یك سوپر مدل تبدیل خواهید شد.</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <strong>در دو سایز بزرگ و کوچک </strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930418130429hotBuns-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930418130429hotBuns-1.jpg" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">12000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>10000 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody29"> <strong style="font-weight: 400;" data-mce-style="font-weight: 400;"> <span data-mce-style="color: #ff3300; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 51, 0); font-family: tahoma;">محصولی ویژه برای آرایشگرها</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma;">و دختر خانوم هایی جوانی كه می خواهند همیشه شیك باشند</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #0099cc; font-family: tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 204); font-family: tahoma;">با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه موهایتان را ارایش كنید</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: tahoma;">بدون نیاز به هزینه های اضافی ،بدون نیاز به ابزار ارایشگری </span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #0066ff; font-family: tahoma;" style="color: rgb(0, 102, 255); font-family: tahoma;">به راحتی با كمترین هزینه و در منزل موهایتان را بیارایید!</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;با تل موی HOT BUNS می توانید ده ها مدل مو </span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;">را برای خود در كوتاه ترین مدت ایجاد كنید </span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <strong>در دو سایز بزرگ و کوچک </strong></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930418130451hotBuns-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930418130451hotBuns-2.jpg" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">12000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>10000 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;دیگر نیازی به آرایشگاه برای مدل دادن و شانه کردن موهایتان ندارید چون HOT BUNS کامب تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند.<br> با HOT BUNS میتوانید ده ها مدل مو را برای خود در کوتاه ترین مدت ایجاد کنید که شما را جذابتر و شادابتر نشان دهد. با هر نوع و اندازه مو میتوانید به مدل دلخواه خود در آیید, چون این<span lang="fa"> تل مو</span> استثنایی دارای انعطاف پذیری فوق العاده متناسب با سلیقه شماست .</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930418130619hotBuns-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930418130619hotBuns-3.jpg" border="0"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">12000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>10000 </span>تومان</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4933"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.ir/template/10/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">این محصول که به تازگی روانه بازار شده است توجه خیلی از خانوم ها را جلب خود کرده است.کارایی راحت و آسان از نکات مثبت این محصول می باشد که شما را قادر می سازد تا در عرض چند دقیقه موهای خودتان را به حالتی بسیار زیبا تزئین کنید .تل موی هات بانز کار خانم های امروزی را بسیار راحت و آسان کرده است به نحوی که هر خانمی می تواند در منزل خود به تزئین و مدل دهی به موهای خود بپردازد .&nbsp;تل جادویی هات بانز HOT BUNS همان چیزی است که خانم ها می خواهند و برای زیبایی خود بدان نیاز دارند. با تل موی هات بانز HOT BUNS میتوانید ده ها مدل مو را در کوتاه ترین مدت بر روی مو های خود درست کنید. دیگر نیازی به آرایشگاه برای مدل دادن موهایتان ندارید چون HOT BUNS&nbsp; تنها در عرض چند ثانیه مدل جدیدی از مو را به شما اهدا میکند. </span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #0000ff; font-family: tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma;">بدون نیاز به پرداخت هزینه های بسیار و مراجعه به آرایشگاه</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma;">با كمترین و ارزانترین وسیله های در دسترس</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma;">موهای خود را مثل هنرپیشه های محبوب حالت دهید</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(204, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;مدل موی جدید و جذاب شما را زیباتر از همیشه خواهد كرد.</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">تل جادویی هات بانز HOT BUNS در دو سایز بزرگ و کوچک&nbsp; عرضه شده و طرز استفاده به صورت عکس روی جعبه اموزش داده شده است. کاربرد بسیار آسان این محصول باعث شده در میان بانوان از محبوبیت بالایی برخوردار باشد و در کوتاه ترین زمان ممکن شما میتوانید مدل های دلخواه خود را روی موهایتان درست کنید.</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: large;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa4933_17480_%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%8A-hot-buns.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa4933_17480_%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%8A-hot-buns.html">&nbsp;<span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #00cc00; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span lang="fa"><strong><span data-mce-style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span lang="fa"><strong><strong><strong><strong><strong><span lang="fa"><strong><strong><strong><strong><span data-mce-style="color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 204); font-family: Tahoma;"><strong>برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</strong></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></span></span></span></a><a href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=g-perf2532&amp;s=17480&amp;t=10" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=g-perf2532&amp;s=17480&amp;t=10"><span data-mce-style="color: #ff6600; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #00cc00; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 204, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span lang="fa"><strong><span data-mce-style="color: #3366ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><span lang="fa"><strong><strong><strong><strong><strong><span lang="fa"><strong><strong><strong><strong><span data-mce-style="color: #cc00cc; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 204); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></span></span></span></a></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><br data-mce-bogus="1"></span></p> text/html 2015-10-26T19:14:55+01:00 morfintest.mihanblog.com مدل های بسیار زیبا از انواع انگشتر http://morfintest.mihanblog.com/post/261 <p align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala1798&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala1798&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/hB/hfarvaharr.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/hB/hfarvaharr.gif" border="0" height="60" width="468"></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala1798&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala1798&amp;s=17480&amp;t=10"> برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد انگشتر </a><span lang="fa"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala1798&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala1798&amp;s=17480&amp;t=10">فروهر اصل اینجا کلیک کنید</a></span></span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><br></span></span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"></span></span></strong></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=gold32&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=gold32&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/hb/hanlg.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/hb/hanlg.gif" border="0"></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"></span></span></strong></span></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=gold32&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=gold32&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد انگشتر ساعتی<span lang="fa"> اینجا کلیک کنید</span></span></strong></span></strong></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=gold32&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=gold32&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><br></span></span></strong></span></strong></span></a></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"></span></span></strong></span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala4667&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala4667&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930331174613h-zip.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930331174613h-zip.gif" border="0"></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala4667&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala4667&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد انگشتر زیپ<span lang="fa"> اینجا کلیک کنید</span></span></strong></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala4667&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala4667&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><br></span></span></strong></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"></span></span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala5017&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala5017&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930509130039h-fingerRing.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13930509130039h-fingerRing.gif" border="0"></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala5017&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala5017&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;<span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">دستبند </span></span><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;">انگشتری روژان</span></span></strong></span> اینجا کلیک کنید</span></span></strong></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala5017&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=g-tala5017&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><br></span></span></strong></span></a></p><p align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=tala28&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=tala28&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/Z1_3.JPG" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/Z1_3.JPG" border="0" height="263" width="331"></span></a></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><span lang="fa"></span></span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=tala28&amp;s=17480&amp;t=10" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=tala28&amp;s=17480&amp;t=10"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد <span lang="fa"><span data-mce-style="color: #ff6600;" style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span lang="fa"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">انگشتر تمام نگین سارینا</span></strong></span></span></span></strong></span> اینجا کلیک کنید</span></span></strong></span></a></p> text/html 2015-10-19T15:07:38+01:00 morfintest.mihanblog.com سفارش اینترنتی دستبند مسی مغناطیسی http://morfintest.mihanblog.com/post/260 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/h-copper.gif" alt="" border="0"></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">دستبند مسی با خواص طب سنتی</span></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff9900;">آیا می خواهید در كوتاهترین زمان ممكن از استرس و فشار های روزمره خلاص شوید؟</span></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #3333ff;">دستبند <span lang="fa">مسی با خواص طبی و سنتی</span> بهترین راه برای رسیدن به آرامش …</span></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma;">مورد تایید تمام متخصصان دنیا …</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">با <span lang="fa">دستبند مسی</span> از زندگی آرام و آسوده خود لذت ببرید …</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #169fd9; font-family: Tahoma;"> پدیده ای شگفت انگیز و بی نظیر</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>با خواص درمانی</strong> ضد روماتیسم. ضد درد مفاصل </span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;">و ضد دردهای مزمن بر طرف كننده خستگی و رخوت.</span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong> پر فروش ترین محصول سال <span lang="fa">2013</span> </strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;">با <span lang="fa">دستبند مسی</span> <span lang="fa">آرامش</span> <span lang="fa"> و</span> تمركز را به خود هدیه دهید</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>و استرس و خستگی خود را كاهش دهید</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #169fd9; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong> برای اولین بار در ایران</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma;">دستبند <span lang="fa">مسی</span> <strong>تسكین دهنده دردها</strong><span lang="fa"> و</span> سردردها, </span><span id="more-620"></span> <strong> <span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma;">آرامش بخش اعصاب</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #6600cc; font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>&nbsp;ضد اضطراب و استرس</strong>، ضد دلهره </span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">بسیار مناسب برای افرادی كه استرس دارند یا زودرنج هستند</span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/copper-1.jpg" alt="" border="0"></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">28200تومان </span><br><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span></span>23500 </span>تومان</span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p style="line-height: 28px;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=tala3021" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=tala3021" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <h2 align="justify"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">فواید مس:</span></h2> <ul><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">مس به اكسیده شدن گلوكز و در نتیجه آزاد شدن انرژی در بدن كمك می كند. </span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">به جذب آهن توسط بدن كمك می كند.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;به تامین اكسیژن لازم برای بافت های بدن(به منظور افزایش سطح انرژی بدن) از جمله مغز كمك می كند. </span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #ff0066;">به غده تیروئید برای تعادل درترشح هورمون ها یاری می رساند.</span></span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;به عنوان حمل كننده اكسیژن در خون عمل می كند.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;به عملكرد مغز و اعصاب كمك می كند.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;برای عملكرد اسیدآمینه تیروزین(به منظور عامل رنگ) لازم می باشد.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #ff0066;">برای ساخت سلول های قرمز خون ضروری است.</span></span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;جزئی از آنزیم ضروری برای سنتز هورمون آدرنالین می باشد.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;با فعالیت آنزیم های روده ای در ارتباط نزدیك می باشد.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;سطح مس در بدن با سطح استروژن در ارتباط است.</span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #ff0066;">مس میزان آدرنالین، نوراپی نفرین و دوپامین را افزایش می دهد.</span></span></p> </li><li> <p align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;سطوح پایین مس موجب خفگی سلول ها و فقدان اكسیژن در آن ها می شود.</span></p> </li></ul> <p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مس :</strong></span><br> مس <strong>چربی و چاقی را كاهش می دهد</strong> و داروی مقوی بسیار خوبی برای كبد و طحال بوده و برای <strong>معالجه كم خونی</strong> نیز مفید است. برای درمان میتوان آب مس را به صورت خوراكی مصرف كرد و یا یك <strong>دستبند مسی</strong> به مچ بست . این فلز در <strong>درمان بیماری های مفصلی</strong> مانند نقرس ، فلج اطفال ، <strong>مشكلات مربوط به فشار خون</strong> ، ت<strong>نش های روانی</strong> و <strong>سكته مغزی</strong> موثر است . </span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://kimiabazar.com/tala3021_17480_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A.html" target="_blank"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #008000; font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium;" lang="fa"><span style="font-size: small; color: #169fd9; font-family: Tahoma;"><span style="color: #993300; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium; color: #169fd9; font-family: Tahoma;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2015-09-14T18:58:20+01:00 morfintest.mihanblog.com درمان قطعی بواسیر مقعد http://morfintest.mihanblog.com/post/259 <table class="mceItemTable" style="width: 620px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2"><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">پکیج آنتی هموروائید کاستلینا </span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">اعجاز طبیعت بر درمان بیماری <strong>هموروئید</strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">بهبودی سریع و کامل بیماری</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">سهولت و بهداشت در مصرف </span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">مصرف بهینه و کنترل شده دارو </span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">بهبودی کامل بیماری کمتر از&nbsp;سه روز&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">دارای مجوز بهداشت و درمان</span></span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921017155052castelina-2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921017155052castelina-2.jpg" height="350" border="0" width="580"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">49200تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>41000 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa3642" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa3642"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa3642" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa3642"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">اغلب اشخاص بعلت عدم رعایت روش صحیح تغزیه و فشار آوردن بیش از حد توانایی بدن مانند ورزشهای سنگین و نشستن های طولانی و همچنین خانم های باردار که فشار سنگین به آنها بعد از زایمان وارد میشود. مبتلا به این بیماری هستند. ولی میتوان با تغذیه صحیح و ورزشهای سبک از ابتلا شدن به این بیماری جلوگیری کرد.</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;باتوجه به اینکه مبتلایان به این بیماری تا آخر عمر با آن دست به گریبان بوده و در طب جدید درمان کامل و اساسی برای این بیماری وجود ندارد. لذا توصیه میشود پیشگیری از این بیماری را جدی گرفته و در صورت ابتلا به آن به سرعت با <strong> داروهای گیاهی <span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);">کاستلینا</span></strong> آن را درمان نمایید. <strong>فیستول</strong> ( <strong>جوش چرکی مقعد</strong> ) و<strong> شقاق</strong> (<strong> ترک خوردگی دور مقعد</strong> ) نیز از انواع <strong>هموروئید</strong> به شمار می روند.&nbsp; اسپری <span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>آنتی</strong> هموروئید کاستلینا </span>طوری تهیه شده که ظرف 72 ساعت باعث بهبودی بیمار&nbsp;می&nbsp;شود و کسانی را که تمام عمر خود با این بیماری دست به گریبان بوده اند، رهایی می بخشد</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/sa3642_17480_%D9%BE%D9%83%D9%8A%D8%AC-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7.html" data-mce-href="http://kimiabazar.org/sa3642_17480_%D9%BE%D9%83%D9%8A%D8%AC-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7.html"><span style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff00ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br data-mce-bogus="1"></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p> text/html 2015-08-12T14:22:41+01:00 morfintest.mihanblog.com خرید دستگاه ترک سیگار اورجینال http://morfintest.mihanblog.com/post/258 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/helectro.gif" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/helectro.gif" height="60" border="0" width="468"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span id="more-471"></span> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong> دستگاه ترك سیگار الكترو اسموك با تخفیف فوق العاده</strong></span></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>E-Health Cigarette</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>پدیده ای بی نظیر برای ترك سیگار در كوتاهترین زمان ممكن</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff00ff;" style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>با استفاده از این وسیله سلامتی را به خود و دیگران هدیه دهید!</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #9900cc; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma;">&nbsp;در كوتاهترین زمان ممكن سیگار را كنار خواهید گذاشت</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>بهترین وسیله برای ترك سیگار ، بدون عوارض و بسیار راحت …</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong> <span data-mce-style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma;">ایجاد فضای سالم برای فرزندان</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma;"> جلوگیری از بو گرفتن دهان , البسه , اتومبیل و محل سكونت</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #000099; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma;">شارژ سریع توسط كابل و استفاده مكرر</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #009999; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 153); font-family: Tahoma;">بدون نیاز به شعله آتش برای روشن شدن</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #99cc00; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 204, 0); font-family: Tahoma;">قابل شارژ با فندك ماشین ، كامپیوتر و برق خانگی</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #cc6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Tahoma;">لذت كشیدن سیگار بدون آنكه ضرری داشته باشد</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">صرفه جویی در هزینه خرید سیگار</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>100 درصد تضمینی</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro1.jpg" height="420" border="0" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>سیگار الكترونیك یك دستگاه&nbsp; میكرو الكترونیك است</strong> كه از تكنولوژی بمباران اتمی برای تولید دود استفاده میكند بدین ترتیب كه برای به وجود آوردن دود با بوی توتون از ریز سازی مایعی استفاده می كند كه در داخل آن وجود دارد.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">این دستگاه همانند سیگارهای معمولی سیگاریها را تحریك میكند و میتواند به صورت سالم و بدون خطر نیاز آنها را به دود برآورده كند و آنها را شاد و ریلكس كند اما یكسری تفاوتهایی با سیگار های معمولی دارد:از جمله قابل اشتعال نیست و هیچكدام از <strong>۴۰۰۰ماده سمی و منو اكسید كربن</strong> موجود در سیگار در آن دریافت نمیشود.</span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></a></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p> text/html 2015-07-22T19:19:28+01:00 morfintest.mihanblog.com دستگاه بادکش طبی بدن http://morfintest.mihanblog.com/post/257 <div style="direction: rtl; margin: 10px 10px; margin-bottom: 0px;" data-mce-style="direction: rtl; margin: 10px 10px; margin-bottom: 0px;" align="center"><p style="color: #ff0004; font-size: 20px;" data-mce-style="color: #ff0004; font-size: 20px;" align="center"><span style="font-size: small;"><strong>دستگاه بادکش طبی بدن و حجامت</strong></span></p><p style="line-height: 35px;" data-mce-style="line-height: 35px;"><span style="font-size: small;">کاملترین ماساژور طبی برای تمام قسمت های بدن</span><br><span style="font-size: small;"> این دستگاه ترکیبی از بادکش درمانی با سایزهای مختلف بوده که برای رفع خستگی و درد و گرفتگی عضلانی موثر بوده و به عنوان یک ماساژور طبی در تمامی نقاط بدن قابل استفاده می باشد .</span></p><p style="line-height: 35px;" data-mce-style="line-height: 35px;"><span style="font-size: small;">این روش درمانی دارای سابقه چند هزار ساله میباشد که پزشکان از زمانهای دور با شیوه های سنتی در درمان بیماریها و دردهای عمومی بدن از آن بهره می گرفتند .</span></p><p style="line-height: 35px;" data-mce-style="line-height: 35px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p></div><div style="width: 100%; overflow: auto;" data-mce-style="width: 100%; overflow: auto;"><div style="; float: left; width: 50%; margin-left: 5px; margin-top: 12px; height: 100%;" data-mce-style="; float: left; width: 50%; margin-left: 5px; margin-top: 12px; height: 100%;"><p style="color: #f30e12;" dir="rtl" data-mce-style="color: #f30e12;"><span style="font-size: small;"><strong>تاثیرات و خواص<span data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;"> درمانی:</span></strong></span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تاثیر در درمان دردهای سیاتیکی و دردهای شدید ناحیه کمری</span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تاثیر در درمان خستگی زودرس</span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تاثیر در درمان چاقی</span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تاثیر در درمان یبوست</span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تاثیر در درمان قاعدگی دردناک در بانوان</span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">تاثیر در درمان خونریزی شدید قاعدگی بانوان</span></p><p dir="rtl"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p></div><div style="width: 47%; float: right;" data-mce-style="width: 47%; float: right;"><span style="font-size: small;"><img style="max-width: 206px; position: relative; float: left;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/139308150957323badkesh.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/139308150957323badkesh.jpg" height="247" width="161"></span></div></div><div style="margin-top: 20px;" data-mce-style="margin-top: 20px;" align="center"><span style="font-size: small;"><img style="width: 75%; max-width: 468px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/139308141530404badkesh.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/139308141530404badkesh.jpg" data-mce-style="width: 75%; max-width: 468px;"></span></div><div style="margin-top: 10px;" data-mce-style="margin-top: 10px;" align="center"><div class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row" align="center"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: small;"><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6009" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6009"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="63" width="194"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;">قیمت: <span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">14400تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12000 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;">دستگاه حجامت</span></div></div></div><p><span style="color: rgb(245, 35, 39); font-size: small;">:کاربرد درمانی و مکانیسم اثر دستگاه</span></p><p><span style="font-size: small;">بادکش با ایجاد فشار منفی باعث انبساط عضلانی شده و در رفع اسپاسم عضلانی که علت بسیاری از دردهای موضعی است کمک کننده می باشد .</span></p><p><span style="font-size: small;">بادکش متناوب با جذب خون به عضلات در رفع لاغری های موضعی و افزایش بافت ماهیچه ای بسیار موثر می باشد .</span></p><p><span style="font-size: small;">اگر علت چاقی تجمع موضعی چربی باشد بادکش گرم در سوزاندن چربی های موضعی بدن بسیار موثر است .</span></p><p><span style="font-size: small;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/sa6009_17480_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AA.html" data-mce-href="http://kimiabazar.net/sa6009_17480_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AA.html"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></a></p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p></div> text/html 2015-06-19T15:28:31+01:00 morfintest.mihanblog.com خرید پد دفع سموم Kinoki ، کینوکی http://morfintest.mihanblog.com/post/256 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">پد دفع سموم <span lang="en-us">Kinoki</span> دو بسته ای با 50% تخفیف</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">برای اولین بار 2 بسته پد کینوکی با قیمت استثنایی</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">معجزه قرن با بیشترین تخفیف</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody13"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #6633cc;" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 204);">از بین برنده سموم مضر موجود در خون</span></span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #6633cc;" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 204);">تهیه شده از سركه طبیعی گیاه اعجاب آور بامبو</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #009999;" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 153);">كارایی منحصر به فرد در دفع سموم بدن</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0066; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-weight: bold;">حذف سموم در هنگام خواب ...</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #0099ff; font-weight: bold;" style="color: rgb(0, 153, 255); font-weight: bold;">به همین سادگی كه قبل از رفتن به رختخواب یك پد را در كف پای خود قرار دهید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #009999; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 153); font-family: Tahoma;">كلیه سموم مضر را از بدنتان خارج نموده و احساس شادابی و نشاط كنید</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">جریان خون را بهتر و به تناسب اندام و زیبایی خود نیز كمك كنید</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">رفع خستگی های مزمن و درد مفاصل</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #9933ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma;">&nbsp;افزایش انرژی <span lang="fa"> &nbsp;</span>, كاهش استرس</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0099ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma;">&nbsp;بالا بردن ایمنی عمومی در بدن</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">شماره پروانه بهداشتی : 605721002</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki1.jpg" border="0" height="461" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;"><span style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>فقط در عرض 2 هفته </strong>و با قراردادن پد دفع كننده سموم بدن كینوكی در كف پاهایتان در هنگام خواب ، كلیه سموم مضر را از بدنتان خارج نموده و احساس شادابی و نشاط كنید.<br> اگر صبحها هنگام برخاستن از خواب احساس خستگی مینمایید ، <strong>اگر مرتبا بیماریهای مختلف شما را درگیر و ناراحت میكند و اگر از استفاده از داروهای شیمیایی خسته و ناامید شده اید، ما به شما پد دفع كننده سموم بدن كینوكی را پیشنهاد میكنیم.</strong><br> فقط كافیست پد دفع كننده سموم بدن كینوكی را هنگام خواب كف پاهایتان قراردهید،<strong> بعد از گذشت 6 الی 8 ساعت كه از خواب بیدار میشوید شاهد نتیجه ای شگفت انگیز از قدرت طبیعت خواهید بود</strong>، یعنی پد كف پا كه هنگام استفاده سفید بوده است ، اینك هنگام بیدار شدن شما كاملا به رنگ مشكی درآمده است . یعنی سركه بامبو در هنگامیكه شما خواب بوده اید تمام سموم و ضرات شیمیایی موجود در خون شما را جذب نموده است. این یكی از متداول ترین روشهای سم زدایی بدن در طول 200 سال گذشته در چین و ژاپن و تایلند میباشد.</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki2.jpg" border="0" height="486" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="right"><span style="color: rgb(60, 60, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">درباره مضرات سموم بدن بیشتر بدانیم ....<br> <strong>با پیشرفت زندگی و جدایی از طبیعت و همچنین زندگی شهرنشینی ترافیك ، آلودگی هوا&nbsp; و استفاده از غذاهای چرب بشر همواره تحت تاثیرات فراوان و مخرب سموم انباشته شده بدن خود می باشد.</strong><br> وجود سموم در بدن با بروز علائمی مانند كج خلقی ، سردرد ، اختلال در سیستم گوارشی و هاضمه ، ایجاد حساسیت و آلرژی نسبت به مواد شیمیایی ، انواع عطرها و به طور كلی مواد مصنوعی همراه است.<br> پس مهم است به دنبال راهی برای از بین بردن و جلوگیری از تجمع این سموم خطرناك از بدن باشیم.<br> اینك می خواهیم محصولی را به شما معرفی نماییم كه در این زمینه به شما كمك بزرگی خواهد كرد.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14"> <span data-mce-style="color: #663399; font-weight: bold;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" style="color: rgb(102, 51, 153); font-weight: bold;"> صبح روز بعد وقتی پد را برمی دارید شاهد تغییر رنگ پد از سفید به سیاه خواهید بود </span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14"> <span data-mce-style="color: #663399; font-weight: bold;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" style="color: rgb(102, 51, 153); font-weight: bold;"> در واقع سموم انباشته شده در بدن توسط پد جذب و از بدن شما خارج شده است ...</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki3.jpg" border="0" height="500" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;">برخی از فواید محصول چسب دفع سموم بدن كینوكی :</span><br> سم زدایی بدن - از بین بردن آلودگی - افزایش انرژی -كاهش استرس , همچنین باعث بهبود در خواب - تسكین درد - بهبود گردش خون - سردرد - میگرن - كمردرد - اضافه وزن - افسردگی - كمبود انرژی - ناراحتیهای گوارشی - دردو ورم مفاصل - مرض قند - مشكلات قلبی - شكنندگی مو - یبوست - بدی تنفس می شود.<br> و نیز دفع مواد خطرناكی چون اوره - آرسنیك - جیوه - سرب و ... رفع فلزهای سنگین - زواید سوخت و ساز بدن -&nbsp; سموم - انگلهای میكروسكپی - مخاطی - رفع مواد شیمیایی - سلولیت و ...<br> همچنین بالا بردن ایمنی عمومی در بدن - افزایش گردش خون - پایین آوردن كلسترول بد خون - رفع خستگی های مزمن و درد مفاصل.<br> با این پدها وقتی در خواب هستید سموم بدن را دفع ، جریان خون را بهتر و به تناسب اندام و زیبایی خود نیز كمك كنید.</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/kinoki4.jpg" border="0" height="466" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;"><br> <span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">طریقه استفاده از چسب دفع سموم بدن :</span></span><span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);"><br> كافی است قبل از خواب پدها را به كف پا بچسبانید و بگذارید 8 تا&nbsp; 12 <span lang="fa">ساعت</span> بماند تا خوب سموم را جذب كند.<br> به دلیل جذب سموم و زواید سوخت و ساز بدن طی شب پدها به رنگ تیره در می آید ، حتی ممكن است چسبنده نیز بشود كه این امر بستگی به درجه مسمومیت بدن شما دارد.<br> بدن شما ممكن است در عرض چند روز سم زدایی شود و یا در مدت زمان بیشتری , بسته به وضعیت بدن دارد. به طور متوسط باید <strong>هر هفته دو بار این عمل تكرار شود و طی 5 هفته این كار به پایان برسد.</strong></span><br> <span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);">چسب دفع سموم <strong>&nbsp;همان كارایی حجامت را دارد </strong>با این تفاوت كه دیگر <strong>دردی احساس نمی كنید</strong> و <strong>زمانی كه شما خوابید شروع به فعالیت می كند.</strong><br> كینوكی با استفاده از قدرت تنظیف طبیعی سركه دو بار تقطیر شده خیزران سموم و مواد خطرناك و مضر را از بدن شما بیرون می كشد و شما نتیجه را بی درنگ احساس خواهید كرد.</span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=sa1829&amp;s=17480&amp;t=4" data-mce-href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=sa1829&amp;s=17480&amp;t=4"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></span></a></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p> text/html 2015-05-27T16:01:15+01:00 morfintest.mihanblog.com گوش پاک کن برقی واکس وک http://morfintest.mihanblog.com/post/254 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong style="color: #f70e12;" data-mce-style="color: #f70e12;">گوش پاک کن برقی Wax Vac</strong></span></h2><div style="text-align: center;" align="center"><p><span style="font-size: small;"><strong style="color: #e71cd9;" data-mce-style="color: #e71cd9;">آیا شما هم بعد از استحمام و شنا دچار خارش در گوش میشوید؟<br> آیا شما هم با مشکل پاک کردن گوش فرزندانتان مواجه هستید؟<br> آیا از رفتن آب بداخل گوشتان عذاب میکشید؟</strong></span></p></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">کسانی که سعی می کنند گوششان را به طور مداوم تمیز کنند، ممکن است مشکلاتی را برای گوش خود ایجاد کنند، چون پوست کانال گوش و همین طور پرده ی گوش، از ظریف ترین نقاط پوستی بدن هستند، بنابراین جهت نظافت این قسمت باید نهایت دقت را بنمایید.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><div style="margin-top: 10px; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><img style="width: 85%; max-width: 430px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930825122349goosh2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930825122349goosh2.jpg" data-mce-style="width: 85%; max-width: 430px;"></span></div><div style="text-align: center;" class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row" align="center"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: small;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6098" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6098"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="69" width="212"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;">قیمت: <span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">30000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>25000 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;">گوش پاک کن برقی</span></div></div></div><p style="color: rgb(57, 57, 57); direction: rtl; margin: 20px 10px; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">دیگر نگران پاک کردن سالم، بهداشتی و عاری از هرگونه خطر و عوارض گوش خود، اعضای خانواده و کودکان نباشید چونکه محققین دستگاه گوش پاک کن Wax Vac&nbsp; &nbsp;را ابداع کردند </span><br><span style="font-size: small;"> گوش پاک کن برقی با فاصله زیاد از پرده گوش اقدام به مکیدن مواد زائد گوش و آب نموده و آرامش و شنوایی کامل را برای شما اهداء می کند.</span></p><p style="color: rgb(57, 57, 57); direction: rtl; margin: 20px 10px; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">با خرید گوش پاک کن برقی وکس وک دیگر نگران نظافت گوش خود نباشید گوش پاک کن برقی برای استفاده تمام اعضای خانواده به بهداشت گوش خود و آنان که دوستشان دارید، اهمیت دهید</span></p><p style="color: rgb(57, 57, 57); direction: rtl; margin: 20px 10px; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">این گوش پاک کن بوسیله باطری کار میکند به همین منظور امکان استفاده در هر جا و هر زمان برای شما میسر می باشد</span></p><div style="margin-top: 10px; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: small;"><img style="width: 85%; max-width: 430px;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930825122316goosh3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930825122316goosh3.jpg" data-mce-style="width: 85%; max-width: 430px;"></span></div><div style="margin-top: 30px; overflow: auto; text-align: center;"><div style="float: right; width: 50%; padding: -20px; margin-right: 10px; direction: rtl; text-align: right;" data-mce-style="float: right; width: 50%; padding: -20px; margin-right: 10px; direction: rtl; text-align: right;" align="center"><p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong style="color: #ff0e42;" data-mce-style="color: #ff0e42;">برخی از مشخصه های این محصول:</strong></span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">بهمراه 4 عدد سری سلیکونی نرم بهداشتی</span></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;">قابل تعویض برای هر نفر از اعضای خانواده</span><br><span style="font-size: small;"> دارای گارد جلوگیری از ورود بیش از حد به داخل گوش</span><br><span style="font-size: small;"> تغذیه انرژی با باطری قلمی</span></p></div><div style="width: 47%; float: left;" data-mce-style="width: 47%; float: left;"><span style="font-size: small;"><img style="position: relative; float: right;" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930826093144goosh6.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930826093144goosh6.jpg" height="255" width="269"></span></div></div><div style="text-align: center;" align="center"><div class="kelid_kharid_table" align="center"><div class="kelid_kharid_row" align="center"><div class="kelid_kharid_col"><span style="font-size: small;"><a href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6098" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa6098"> <img style="border: 0px none;" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="width: 100%; border: 0;" height="76" width="232"></a></span><br data-mce-bogus="1"></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;">قیمت: <span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">30000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>25000 تومان</span></div><div class="kelid_kharid_col" align="center"><span style="font-size: small;">گوش پاک کن برقی</span></div></div></div></div><p style="color: rgb(21, 107, 11); margin-top: 30px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong style="color: #f41317;" data-mce-style="color: #f41317;">اخطار!!! </strong> توجه نمایید که بدلیل بهداشتی و حساس بودن دستگاه اصل آنرا تهیه فرمایید و با خرید جنس بی کیفیت ارزان سلامتی خود را بخطر نیاندازید <span lang="fa">.</span></span><br></p><p style="color: rgb(21, 107, 11); margin-top: 30px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.ir/sa6098_17480_%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-Wax-Vac.html" data-mce-href="http://kimiabazar.ir/sa6098_17480_%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%83-%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-Wax-Vac.html"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="color: rgb(21, 107, 11); margin-top: 30px; text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="color: rgb(21, 107, 11); margin-top: 30px; text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p> text/html 2015-05-06T15:32:22+01:00 morfintest.mihanblog.com فروش دستگاه ترك سیگار الكترو اسموك با تخفیف فوق العاده http://morfintest.mihanblog.com/post/253 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دستگاه ترك سیگار الكترو اسموك با تخفیف فوق العاده</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>E-Health Cigarette</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>پدیده ای بی نظیر برای ترك سیگار در كوتاهترین زمان ممكن</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff00ff;" style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>با استفاده از این وسیله سلامتی را به خود و دیگران هدیه دهید!</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #9900cc; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma;">&nbsp;در كوتاهترین زمان ممكن سیگار را كنار خواهید گذاشت</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>بهترین وسیله برای ترك سیگار ، بدون عوارض و بسیار راحت …</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong> <span data-mce-style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma;">ایجاد فضای سالم برای فرزندان</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma;"> جلوگیری از بو گرفتن دهان , البسه , اتومبیل و محل سكونت</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #000099; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma;">شارژ سریع توسط كابل و استفاده مكرر</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #009999; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 153); font-family: Tahoma;">بدون نیاز به شعله آتش برای روشن شدن</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #99cc00; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 204, 0); font-family: Tahoma;">قابل شارژ با فندك ماشین ، كامپیوتر و برق خانگی</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #cc6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Tahoma;">لذت كشیدن سیگار بدون آنكه ضرری داشته باشد</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">صرفه جویی در هزینه خرید سیگار</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>100 درصد تضمینی</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro1.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>سیگار الكترونیك یك دستگاه&nbsp; میكرو الكترونیك است</strong> كه از تكنولوژی بمباران اتمی برای تولید دود استفاده میكند بدین ترتیب كه برای به وجود آوردن دود با بوی توتون از ریز سازی مایعی استفاده می كند كه در داخل آن وجود دارد.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">این دستگاه همانند سیگارهای معمولی سیگاریها را تحریك میكند و میتواند به صورت سالم و بدون خطر نیاز آنها را به دود برآورده كند و آنها را شاد و ریلكس كند اما یكسری تفاوتهایی با سیگار های معمولی دارد:از جمله قابل اشتعال نیست و هیچكدام از <strong>۴۰۰۰ماده سمی و منو اكسید كربن</strong> موجود در سیگار در آن دریافت نمیشود.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro2.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">سیگار الكترونیكی محصولی جدید برای مراقبت از سلامتی شماست. e-health cigarette به شما امكان لذت بردن از سلایق خود بدون خطر وابستگی به تنباكو را می دهد. با استفاده ازسیگار سلامتیe-health cigarette (همان سیگار اكتریكی) می توانید همان احساس كشیدن سیگار تنباكو اما بدون خطرات ناشی از استعمال آن را داشته باشید.</span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سیگار سلامتی e-health cigarette (همان سیگار اكتریكی) كاملاً شبیه یك سیگار است</strong> <strong> اما بدون مواد مضر</strong>. سیگار سلامتیe-health cigarette دود تولید می كند در صورتیكه هیچ ماده آلوده كننده ای در آن نیست. برای روشن كردن آن به شعله احتیاج ندارید. می توانید با تندرستی سیگار بكشید اما بدون هیچ آلودگی محیطی…</span></span></p><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>برخی از مزایای استفاده از E-health cigarettes :</strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">ایجاد فضای سالم برای فرزندان</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">جلوگیری از بو گرفتن دهان , البسه , اتومبیل و محل سكونت</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">شارژ سریع توسط كابل و استفاده مكرر</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">بدون نیاز به شعله آتش برای روشن شدن</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">قابل شارژ با فندك ماشین ، كامپیوتر و برق خانگی</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">لذت كشیدن سیگار بدون آنكه ضرری داشته باشد</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">صرفه جویی در هزینه خرید سیگار</span></p></li></ul><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro3.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><strong>برخی از امكانات و قابلیتها:</strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">بهترین وسیله برای ترك سیگار</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">بدون عوارض و بسیار راحت</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">الكترو اسموك برترین محصول روز دنیا برای ترك سیگار و باز یافتن سلامتی</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">عمرطولانی و مفید بدون سیگار را با الكترواسموك به دست می آورید</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">شما با این وسیله در مدت یك ماه سیگار را كنار می گذارید</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قابل شارژ و حمل : شما میتوانید آنرا با كامپیوتر، فندك ماشین و پریز برق شارژ كنید</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">دارای ۱۰ كارتریج اضافی</span></p></li></ul><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro4.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: justify; line-height: 25px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>اجزای دستگاه E-Health Cigarette :</strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">باتری</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">دستگاه اتم ساز</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">اشتنشاق كننده</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">كارتریج (11 عدد)</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">شارژر (فندك ماشین ، USB كامپیوتر و برق خانگی)</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">دفترچه راهنما</span></p></li></ul><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>شیوه استعمال:</strong><br> 1- استفاده از كارتریج با سطح بالای نیكوتین و دنبال كردن عادات استعمال سیگار به طریق قبل<br> 2- سپس استفاده از كارتریج با سطح متوسط نیكوتین و دنبال كردن عادات استعمال سیگار به طریق قبل<br> 3- سپس به صورت یك در میان از كارتریج با سطح پایین و صفر استفاده كنید<br> 4- در این مرحله از كارتریج با سطح نیكوتین صفر استفاده كنید و خواهید دید بصورت ناخودآگاه اما كامل مصرف نیكوتین را كنار گذاشته اید</span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></a></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p> text/html 2015-02-02T08:57:30+01:00 morfintest.mihanblog.com سفارش بهترین وسیله برای ترك سیگار http://morfintest.mihanblog.com/post/252 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>دستگاه ترك سیگار الكترو اسموك با تخفیف فوق العاده</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>E-Health Cigarette</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>پدیده ای بی نظیر برای ترك سیگار در كوتاهترین زمان ممكن</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #ff00ff;" style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>با استفاده از این وسیله سلامتی را به خود و دیگران هدیه دهید!</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #9900cc; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma;">&nbsp;در كوتاهترین زمان ممكن سیگار را كنار خواهید گذاشت</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <span data-mce-style="color: #3366ff;" style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>بهترین وسیله برای ترك سیگار ، بدون عوارض و بسیار راحت …</strong></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong> <span data-mce-style="color: #cc0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma;">ایجاد فضای سالم برای فرزندان</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma;"> جلوگیری از بو گرفتن دهان , البسه , اتومبیل و محل سكونت</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #000099; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma;">شارژ سریع توسط كابل و استفاده مكرر</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #009999; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 153); font-family: Tahoma;">بدون نیاز به شعله آتش برای روشن شدن</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #99cc00; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 204, 0); font-family: Tahoma;">قابل شارژ با فندك ماشین ، كامپیوتر و برق خانگی</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #cc6600; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Tahoma;">لذت كشیدن سیگار بدون آنكه ضرری داشته باشد</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">صرفه جویی در هزینه خرید سیگار</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>100 درصد تضمینی</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro1.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro1.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>سیگار الكترونیك یك دستگاه&nbsp; میكرو الكترونیك است</strong> كه از تكنولوژی بمباران اتمی برای تولید دود استفاده میكند بدین ترتیب كه برای به وجود آوردن دود با بوی توتون از ریز سازی مایعی استفاده می كند كه در داخل آن وجود دارد.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: medium;">این دستگاه همانند سیگارهای معمولی سیگاریها را تحریك میكند و میتواند به صورت سالم و بدون خطر نیاز آنها را به دود برآورده كند و آنها را شاد و ریلكس كند اما یكسری تفاوتهایی با سیگار های معمولی دارد:از جمله قابل اشتعال نیست و هیچكدام از <strong>۴۰۰۰ماده سمی و منو اكسید كربن</strong> موجود در سیگار در آن دریافت نمیشود.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro2.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro2.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;">سیگار الكترونیكی محصولی جدید برای مراقبت از سلامتی شماست. e-health cigarette به شما امكان لذت بردن از سلایق خود بدون خطر وابستگی به تنباكو را می دهد. با استفاده ازسیگار سلامتیe-health cigarette (همان سیگار اكتریكی) می توانید همان احساس كشیدن سیگار تنباكو اما بدون خطرات ناشی از استعمال آن را داشته باشید.</span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>سیگار سلامتی e-health cigarette (همان سیگار اكتریكی) كاملاً شبیه یك سیگار است</strong> <strong> اما بدون مواد مضر</strong>. سیگار سلامتیe-health cigarette دود تولید می كند در صورتیكه هیچ ماده آلوده كننده ای در آن نیست. برای روشن كردن آن به شعله احتیاج ندارید. می توانید با تندرستی سیگار بكشید اما بدون هیچ آلودگی محیطی…</span></span></p><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>برخی از مزایای استفاده از E-health cigarettes :</strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">ایجاد فضای سالم برای فرزندان</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">جلوگیری از بو گرفتن دهان , البسه , اتومبیل و محل سكونت</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">شارژ سریع توسط كابل و استفاده مكرر</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">بدون نیاز به شعله آتش برای روشن شدن</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">قابل شارژ با فندك ماشین ، كامپیوتر و برق خانگی</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">لذت كشیدن سیگار بدون آنكه ضرری داشته باشد</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(153, 0, 204); font-family: Tahoma; font-size: medium;">صرفه جویی در هزینه خرید سیگار</span></p></li></ul><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro3.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro3.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"><strong>برخی از امكانات و قابلیتها:</strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">بهترین وسیله برای ترك سیگار</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">بدون عوارض و بسیار راحت</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">الكترو اسموك برترین محصول روز دنیا برای ترك سیگار و باز یافتن سلامتی</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">عمرطولانی و مفید بدون سیگار را با الكترواسموك به دست می آورید</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">شما با این وسیله در مدت یك ماه سیگار را كنار می گذارید</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قابل شارژ و حمل : شما میتوانید آنرا با كامپیوتر، فندك ماشین و پریز برق شارژ كنید</span></p></li><li dir="rtl"><p style="line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 23px;" align="justify"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">دارای ۱۰ كارتریج اضافی</span></p></li></ul><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <img src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro4.jpg" alt="" data-mce-src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/electro4.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">28800تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>24000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> <a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: justify; line-height: 25px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>اجزای دستگاه E-Health Cigarette :</strong></span></p><ul dir="rtl"><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">باتری</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">دستگاه اتم ساز</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">اشتنشاق كننده</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">كارتریج (11 عدد)</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">شارژر (فندك ماشین ، USB كامپیوتر و برق خانگی)</span></p></li><li dir="rtl"><p style="text-align: justify; line-height: 23px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 23px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma; font-size: medium;">دفترچه راهنما</span></p></li></ul><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><strong>شیوه استعمال:</strong><br> 1- استفاده از كارتریج با سطح بالای نیكوتین و دنبال كردن عادات استعمال سیگار به طریق قبل<br> 2- سپس استفاده از كارتریج با سطح متوسط نیكوتین و دنبال كردن عادات استعمال سیگار به طریق قبل<br> 3- سپس به صورت یك در میان از كارتریج با سطح پایین و صفر استفاده كنید<br> 4- در این مرحله از كارتریج با سطح نیكوتین صفر استفاده كنید و خواهید دید بصورت ناخودآگاه اما كامل مصرف نیكوتین را كنار گذاشته اید</span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.org/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: #0099ff;" data-mce-style="color: #0099ff;"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></a></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p> text/html 2014-09-06T10:13:24+01:00 morfintest.mihanblog.com خرید پستی پد کینوکی اصل - فروشگاه اینترنتی کیمیا بازار http://morfintest.mihanblog.com/post/251 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/hB/hkinoki.gif" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/hB/hkinoki.gif" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">پد دفع سموم <span lang="en-us">Kinoki</span> دو بسته ای با 50% تخفیف</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small; font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma;">برای اولین بار 2 بسته پد کینوکی با قیمت استثنایی</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">معجزه قرن با بیشترین تخفیف</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody13"> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #6633cc;" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 204);">از بین برنده سموم مضر موجود در خون</span></span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #6633cc;" style="font-weight: bold; color: rgb(102, 51, 204);">تهیه شده از سركه طبیعی گیاه اعجاب آور بامبو</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold; color: #009999;" style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 153);">كارایی منحصر به فرد در دفع سموم بدن</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0066; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-weight: bold;">حذف سموم در هنگام خواب ...</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #0099ff; font-weight: bold;" style="color: rgb(0, 153, 255); font-weight: bold;">به همین سادگی كه قبل از رفتن به رختخواب یك پد را در كف پای خود قرار دهید</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #009999; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 153); font-family: Tahoma;">كلیه سموم مضر را از بدنتان خارج نموده و احساس شادابی و نشاط كنید</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">جریان خون را بهتر و به تناسب اندام و زیبایی خود نیز كمك كنید</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0066; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma;">رفع خستگی های مزمن و درد مفاصل</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #9933ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma;">&nbsp;افزایش انرژی <span lang="fa"> &nbsp;</span>, كاهش استرس</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #0099ff; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(0, 153, 255); font-family: Tahoma;">&nbsp;بالا بردن ایمنی عمومی در بدن</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><strong><span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">شماره پروانه بهداشتی : 605721002</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki1.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki1.jpg" border="0" height="461" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;"><span style="color: rgb(153, 51, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>فقط در عرض 2 هفته </strong>و با قراردادن پد دفع كننده سموم بدن كینوكی در كف پاهایتان در هنگام خواب ، كلیه سموم مضر را از بدنتان خارج نموده و احساس شادابی و نشاط كنید.<br> اگر صبحها هنگام برخاستن از خواب احساس خستگی مینمایید ، <strong>اگر مرتبا بیماریهای مختلف شما را درگیر و ناراحت میكند و اگر از استفاده از داروهای شیمیایی خسته و ناامید شده اید، ما به شما پد دفع كننده سموم بدن كینوكی را پیشنهاد میكنیم.</strong><br> فقط كافیست پد دفع كننده سموم بدن كینوكی را هنگام خواب كف پاهایتان قراردهید،<strong> بعد از گذشت 6 الی 8 ساعت كه از خواب بیدار میشوید شاهد نتیجه ای شگفت انگیز از قدرت طبیعت خواهید بود</strong>، یعنی پد كف پا كه هنگام استفاده سفید بوده است ، اینك هنگام بیدار شدن شما كاملا به رنگ مشكی درآمده است . یعنی سركه بامبو در هنگامیكه شما خواب بوده اید تمام سموم و ضرات شیمیایی موجود در خون شما را جذب نموده است. این یكی از متداول ترین روشهای سم زدایی بدن در طول 200 سال گذشته در چین و ژاپن و تایلند میباشد.</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki2.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki2.jpg" border="0" height="486" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="right"><span style="color: rgb(60, 60, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">درباره مضرات سموم بدن بیشتر بدانیم ....<br> <strong>با پیشرفت زندگی و جدایی از طبیعت و همچنین زندگی شهرنشینی ترافیك ، آلودگی هوا&nbsp; و استفاده از غذاهای چرب بشر همواره تحت تاثیرات فراوان و مخرب سموم انباشته شده بدن خود می باشد.</strong><br> وجود سموم در بدن با بروز علائمی مانند كج خلقی ، سردرد ، اختلال در سیستم گوارشی و هاضمه ، ایجاد حساسیت و آلرژی نسبت به مواد شیمیایی ، انواع عطرها و به طور كلی مواد مصنوعی همراه است.<br> پس مهم است به دنبال راهی برای از بین بردن و جلوگیری از تجمع این سموم خطرناك از بدن باشیم.<br> اینك می خواهیم محصولی را به شما معرفی نماییم كه در این زمینه به شما كمك بزرگی خواهد كرد.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14"> <span data-mce-style="color: #663399; font-weight: bold;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" style="color: rgb(102, 51, 153); font-weight: bold;"> صبح روز بعد وقتی پد را برمی دارید شاهد تغییر رنگ پد از سفید به سیاه خواهید بود </span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14"> <span data-mce-style="color: #663399; font-weight: bold;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody15" style="color: rgb(102, 51, 153); font-weight: bold;"> در واقع سموم انباشته شده در بدن توسط پد جذب و از بدن شما خارج شده است ...</span></span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki3.jpg" border="0" height="500" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;"><span style="color: rgb(255, 0, 102); font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;">برخی از فواید محصول چسب دفع سموم بدن كینوكی :</span><br> سم زدایی بدن - از بین بردن آلودگی - افزایش انرژی -كاهش استرس , همچنین باعث بهبود در خواب - تسكین درد - بهبود گردش خون - سردرد - میگرن - كمردرد - اضافه وزن - افسردگی - كمبود انرژی - ناراحتیهای گوارشی - دردو ورم مفاصل - مرض قند - مشكلات قلبی - شكنندگی مو - یبوست - بدی تنفس می شود.<br> و نیز دفع مواد خطرناكی چون اوره - آرسنیك - جیوه - سرب و ... رفع فلزهای سنگین - زواید سوخت و ساز بدن -&nbsp; سموم - انگلهای میكروسكپی - مخاطی - رفع مواد شیمیایی - سلولیت و ...<br> همچنین بالا بردن ایمنی عمومی در بدن - افزایش گردش خون - پایین آوردن كلسترول بد خون - رفع خستگی های مزمن و درد مفاصل.<br> با این پدها وقتی در خواب هستید سموم بدن را دفع ، جریان خون را بهتر و به تناسب اندام و زیبایی خود نیز كمك كنید.</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki4.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/kinoki4.jpg" border="0" height="466" width="550"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">18000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>15000 </span>تومان</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.net/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1829"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.net/template/1/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span><br data-mce-bogus="1"></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">هر بسته شامل 10 عدد پد مخصوص + چسب جداگانه می باشد</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-weight: bold;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">&nbsp;یعنی 2 بسته 10 تایی با هر خرید برای شما ارسال خواهدشد! با قیمتی بینظیر!!!</span></span></p><p style="line-height: 28px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span data-mce-style="font-weight: bold;" style="font-weight: bold;"><br> <span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);">طریقه استفاده از چسب دفع سموم بدن :</span></span><span data-mce-style="color: #ff0066;" style="color: rgb(255, 0, 102);"><br> كافی است قبل از خواب پدها را به كف پا بچسبانید و بگذارید 8 تا&nbsp; 12 <span lang="fa">ساعت</span> بماند تا خوب سموم را جذب كند.<br> به دلیل جذب سموم و زواید سوخت و ساز بدن طی شب پدها به رنگ تیره در می آید ، حتی ممكن است چسبنده نیز بشود كه این امر بستگی به درجه مسمومیت بدن شما دارد.<br> بدن شما ممكن است در عرض چند روز سم زدایی شود و یا در مدت زمان بیشتری , بسته به وضعیت بدن دارد. به طور متوسط باید <strong>هر هفته دو بار این عمل تكرار شود و طی 5 هفته این كار به پایان برسد.</strong></span><br> <span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);">چسب دفع سموم <strong>&nbsp;همان كارایی حجامت را دارد </strong>با این تفاوت كه دیگر <strong>دردی احساس نمی كنید</strong> و <strong>زمانی كه شما خوابید شروع به فعالیت می كند.</strong><br> كینوكی با استفاده از قدرت تنظیف طبیعی سركه دو بار تقطیر شده خیزران سموم و مواد خطرناك و مضر را از بدن شما بیرون می كشد و شما نتیجه را بی درنگ احساس خواهید كرد.</span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=sa1829&amp;s=17480&amp;t=1" data-mce-href="http://kimiabazar.net/detail.aspx?q=sa1829&amp;s=17480&amp;t=1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span><br data-mce-bogus="1"></span></span></a></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p><p style="line-height: 28px; text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span data-mce-style="color: #0099ff;" style="color: rgb(0, 153, 255);"><br data-mce-bogus="1"></span></span></p> text/html 2014-08-16T13:53:58+01:00 morfintest.mihanblog.com از بهترین آرام بخشهای گیاهی http://morfintest.mihanblog.com/post/250 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;"> چای </span></strong><strong> <span lang="fa"> <span style="color: #ff0000;">آرام بخش</span></span><span style="color: #ff0000;"> ریلكس</span></strong></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff0000;">Relax mixed Tea</span></strong></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span lang="fa"><strong> <span style="color: #ff0000;">چای آرام بخش و ضد استرس</span></strong></span></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong> <span style="color: #ff0000;">معجزه قرن</span></strong></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong> <span style="color: #ff0000;">چای معجزه گر 201</span></strong><span lang="fa"><strong><span style="color: #ff0000;">2</span></strong></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; color: #ff0066;"> دم نوش گیاهی مخلوط ریلكس</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: bold;" lang="fa"> <span style="color: #ff0066;">بعد از یك روز پر تنش 1 فنجان آرامش می چسبه!؟</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; color: #3366ff;"><span lang="fa"> بهترین روش برای رفع استرس و طپش قلب </span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: bold;" lang="fa"> <span style="color: #3366ff;">همه قرصهای آرام بخش و مسكن را دور بریزید...</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="font-weight: bold;" lang="fa"> <span style="color: #9933ff;">یك فنجان آرامش بنوشید ...!</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-weight: bold; color: #ff0000;"> &nbsp;بدون زحمت و دردسر</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-weight: bold; color: #009900;"> این فرصت بی‌نظیر را ازدست ندهید</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span lang="fa"> <span style="color: #3366ff;">فقط كافیست 1 لیوان از این چای بنوشید ...</span></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-weight: bold; color: #cc3399;"> لذت چند برابر از نوشیدن یك فنجان چای داغ </span></p><p align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #9933ff;">شماره پروانه بهداشتی : 200980111303</span></strong></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/relaxx1.jpg" alt="" border="0" height="500" width="550"></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">14400تومان </span><br><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>12000 </span>تومان</span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="fa"> <span style="color: #ff0000;">یك بسته شامل 20 تی بگ می باشد&nbsp; </span></span></strong></span></p><p style="line-height: 35px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span lang="fa"><strong> <span style="color: #006699;">دم نوش گیاهی دوغادان فرم، </span></strong></span> <strong>تهیه شده از مرغوبترین گیاهان داروئی، نوشیدنی كاملاً طبیعی و آرامش بخش را به شما عرضه می كند .</strong></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/relaxx2.jpg" alt="" border="0" height="469" width="550"></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">14400تومان </span><br><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>12000 </span>تومان</span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="color: #3366ff; font-size: medium;">اكثر ناراحتی هایی عصبی ممكن&nbsp; است به صورت گذرا در تمام‌ سنین‌ رخ‌ ‌دهد، اما درجوانان بزرگسالان و سالمندان‌ شایع‌تر است‌.و چنانچه این بیماری ادامه پیدا كند عوارض و عواقب آن میتواند بسیار خطرناك باشد. </span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #009900;">این حالات ممكن‌ است در اثر بروز بحران‌ در زندگی‌ یا از دست دادن عزیزان و یا ناراحتی ها و بیماری های مزمن‌ ،روزمرگی یا حالت روانی‌ یا زیاد مصرف كردن قرص ها و شربت ها ، داروهای شیمیایی ، اعتیاد به مواد مخدر و .. باشد .در این حالت فرد شب ها بیخواب و در طول روز خواب آلوده وكسل می باشد . </span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="color: #3366ff; font-size: medium;">به سختی میتواند از رختخواب جدا شود . بی اشتهایی یا پرخوری از دیگر نشانه های این معضل به حساب می آید .در بعضی افراد ممكن است با علامی چون ، یبوست ، چاقی ، زرد شدن رنگ صورت ، ریزش مو حركات غیر ارادی ، درد در قفسه سینه ( كه گاها بجای بیماری قلبی اشتباه گرفته میشود ) ، فراموشی و ده ها بیماری دیگر خودش را بروز دهد .</span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/relaxx3.jpg" alt="" border="0" height="439" width="550"></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">14400تومان </span><br><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>12000 </span>تومان</span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="fa"> <span style="color: #ff0000;">یك بسته شامل 20 تی بگ می باشد&nbsp; </span></span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #9933ff;">" دلهره ، اضطراب و استرس ، سردرد های گاه و بیگاه ،زود عصبانی شدن ، بدن درد ، خستگی شدید ، كم حوصلگی و افسردگی از جمله عوارض مشكلات عصبی ست . "</span></strong></span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="color: #9933ff; font-size: medium;">متاسفانه باید گفت كه اكثر داروها اعم از گیاهی و شیمیایی ها قادر نیستند تا این ناراحتی ها را كاملا برطرف و درمان كنند . اثرات موقتی , بهبودی نسبی اما سریع باعث شده تا اغلب مردم به داروهای مسكن اعصاب و خواب آور های قوی بدون در نظر گرفتن عوارض شدیدشان روی بیاورند .</span></p><p style="line-height: 28px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="color: #9933ff; font-size: medium;">غافل از اینكه طب سنتی و گیاه درمانی راهكارهای بسیار مجرب و امتحان شده ای را در دل خود دارد . كه بارها و بارها امتحان خود را پس داده اند و مفید بودنشان به اثبات رسیده و مورد تایید پزشكان و كارشناسان گیاهی است .</span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/relaxx4.jpg" alt="" border="0" height="500" width="550"></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">قیمت :</span> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through;">14400تومان </span><br><span style="color: #ff0000;">قیمت : </span>12000 </span>تومان</span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.org/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa1972" target="_blank"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.org/template/1/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></a></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="fa"> <span style="color: #ff0000;">یك بسته شامل 20 تی بگ می باشد&nbsp; </span></span></strong></span></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;"><strong>عصاره <span lang="fa">گیاهان </span>بكار رفته&nbsp; :</strong></span></p><ul style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><li><p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;">عصاره گل گاو زبان ( تقویت كننده قلب و اعصاب )</span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;">&nbsp; عصاره سنبل الطیب ( آرامبخش باعث میشود خوابی راحت داشته باشید)</span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;">&nbsp;عصاره اسطوخدوس ( در مان سردرد های عصبی )</span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;">&nbsp;<span lang="fa">عصاره لیمو </span></span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;"><span lang="fa"> &nbsp;رازیانه </span></span></p></li><li><p align="justify"><span style="color: #ff0066; font-size: medium;"><span lang="fa">و نعنا فلفلی</span></span></p></li></ul><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><span style="font-size: medium;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></p><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"> این محصول دارای شماره مجوز 1080883 و 9786005096729: ISBN میباشد</span></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://kimiabazar.org/sa1972_17480_چای-آرام-بخش-ریلكس.html" target="_blank"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></a></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</div> text/html 2014-06-15T01:09:50+01:00 morfintest.mihanblog.com سفارش اسپری خوشبوكننده دهان FROSTIE http://morfintest.mihanblog.com/post/249 <div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">اسپری خوشبوكننده دهان FROSTIE</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: small;">دیگر نگران بوی بد دهانتان نباشید&nbsp;</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: small;">با خیالی آسوده با نزدیكان و دوستانتان گفتگو نمایید</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: small;">ضد عفونی كننده و خوشبو كننده دهان</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 204, 51); font-size: small;">با طعم و عطری ماندگار</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: small;">ساخت كشور انگلستان&nbsp;</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: small;">دارای مجوز از وزارت صنعت معدن تجارت</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123157frosite-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123157frosite-1.jpg" border="0"></span></p><div align="center"><table style="font-size: 12px; width: 400px;" data-mce-style="font-size: 12px; width: 400px;" bgcolor="#FFFFFF" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"> <span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4665" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4665"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت : </span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></td><td align="center" width="128"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl05_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم خنك</span></span></td></tr><tr><td align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"> <span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4664" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4664"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت :</span> </span> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></td><td align="center" width="128"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl04_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم لیمو</span></span></td></tr><tr><td align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;"> <span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4663" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4663"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت :</span> </span> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></td><td align="center" width="128"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl03_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم توت فرنگی</span></span></td></tr><tr><td align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4662" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=sa4662"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت :</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></p></td><td align="center" width="128"><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl02_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم نعنا</span></span></p></td></tr></tbody></table></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">&nbsp;امروزه بوی بد دهان halitosis به طور چشمگیری شایع شده است و باعث رنجش و ناراحتی دیگران در برخورد های اجتماعی با افراد مبتلا به بوی بد دهان می باشد. همچنین در زندگی زناشویی و در بین اعضای خانواده فرد مبتلا به این بیماری بیشتر مورد توجه و نکوهش قرار می گیرد.</span></p></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"> خوشبو كننده دهان فروستی در بهداشت دهان بسیار موثر است و باعث <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">ضدعفونی كننده ی</span> دهان می شود همچنین <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">بدون قند</span> می باشد و طعم و عطر ماندگاری را در فضای دهان ایجاد می كند .</span></p></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"> خوشبو كننده ی دهان فروستی حاوی زایلیتول می باشد كه شیرین كننده ی <span data-mce-style="color: #009900;" style="color: rgb(0, 153, 0);">طبیعی</span> است كه كمك می كند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود و مناسب برای بیماران <span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);">دیابتی</span> و همچنین <span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);">كودكان</span> تحت نظارت بزرگسالان نیز می باشد.</span></p></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">خوشبو كننده دهان فروستی دارای سه رایحه <span data-mce-style="color: #cc33cc;" style="color: rgb(204, 51, 204);">نعناع </span>، <span data-mce-style="color: #cc33cc;" style="color: rgb(204, 51, 204);">لیمو </span>، <span data-mce-style="color: #cc33cc;" style="color: rgb(204, 51, 204);">توت فرنگی <span lang="fa">و خنک</span></span> می باشد .</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">&nbsp;اگر به دنبال وسیله ای هستید تا بوسیله آن دهان خود را خوشبو نمایید و از شر بوی بد دهان راحت شوید ما به شما اسپری خوش بو کننده دهان فروستی را پیشنهاد می کنیم . با وجود این محصول دیگر نگران بوی بدن دهان خود نباشید و براحتی می توانید از آن در مجالس و مهمانی و دیدار های خصوصی خود با دوستان و آشنایان استفاده نمایید . اسپری خوش بو کننده دهان دارای رایحه ای بسیار ملایم و دوست داشتنی می باشد . یکی از عواملی که باعث ایجاد بوی بد در دهان ما می شود وجود باکتری در دهان می باشد ، با کتری ها در میان دندان ها رشد کرده و در اثر تکثیر باعث ایجاد بوی بد خواهند شد .</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123256frosite-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123256frosite-3.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;">با استفاده از اسپری خوشبو کننده دهان می توانید با از بین بردن باکتری ریشه مشکل را اساسی حل کرده و در دهان خود محیطی آنتی باکتریال ایجاد نمایید . این اسپری براحتی قابل حمل بوده و استفاده از آن نیز بسیار راحت می باشدهنگام استفاده از این محصول احساس خنکی در دهان خود خواهید کرد &nbsp;باعث شادابی شما خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123320frosite-4.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123320frosite-4.jpg" border="0"></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"> اسپری <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">FROSTIE</span> از موثرترین فرمولاسیون جهت از بین بردن بوی بد دهان برخوردار است .</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><span data-mce-style="font-family: tahoma;" style="font-family: tahoma;"> ترکیبات خاص عناصر گیاهی در اسپری خوشبو کننده دهان فروستی مو جب فراهم آمدن محیطی آنتی&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma;" style="font-family: tahoma;">باکتریال می گردد که باعث از بین رفتن میکروب ها و باکتری های مولد بوی بد دهان می شود . از طرفی دیگر این ترکیبات دارای خواص خنک کنندگی و تازه کنندگی و رایحه ای خوش می باشد که استفاده از آن باعث احساس تازگی و خنکی در دهان می گردد.</span></span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"></span></p><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"> اسپری خوشبو کننده دهان فروستی به صورتی طراحی گردیده است که حمل و استفاده از آن راحت بوده و شما می توانید هر جایی که هستید به راحتی از آن استفاده کرده و از احساس طراوت و تازگی در دهان خود لذت برده و در ارتباطات روزانه خود هرگز نگران مشکلی چون بوی بد دهان نباشید .</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/g-sa4661_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="http://kimiabazar.com/g-sa4661_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.html"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></span></a></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.com/g-sa4661_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="http://kimiabazar.com/g-sa4661_17480_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.html"><span style="font-family: tahoma; font-size: small;"><br data-mce-bogus="1"></span></a></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><br></span></p> text/html 2014-06-14T16:42:24+01:00 morfintest.mihanblog.com خرید اینترنتی اسپری خوشبوكننده دهان FROSTIE http://morfintest.mihanblog.com/post/248 <div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;">اسپری خوشبوكننده دهان FROSTIE</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-size: medium;">دیگر نگران بوی بد دهانتان نباشید&nbsp;</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-size: medium;">با خیالی آسوده با نزدیكان و دوستانتان گفتگو نمایید</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-size: medium;">ضد عفونی كننده و خوشبو كننده دهان</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 204, 51); font-size: medium;">با طعم و عطری ماندگار</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: medium;">ساخت كشور انگلستان&nbsp;</span></p></div><div style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;" data-mce-style="font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; text-align: center;"><p dir="rtl"><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-size: medium;">دارای مجوز از وزارت صنعت معدن تجارت</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123157frosite-1.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123157frosite-1.jpg" border="0"></span></p><div align="center"><table style="font-size: 12px; width: 400px;" data-mce-style="font-size: 12px; width: 400px;" bgcolor="#FFFFFF" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4665" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4665"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت : </span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></td><td align="center" width="128"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl05_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم خنك</span></span></td></tr><tr><td align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4664" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4664"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت :</span> </span> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></td><td align="center" width="128"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl04_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم لیمو</span></span></td></tr><tr><td align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"> <span lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4663" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4663"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت :</span> </span> <span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></td><td align="center" width="128"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl03_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم توت فرنگی</span></span></td></tr><tr><td align="center"><span style="font-size: medium;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;"> <a href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4662" target="_blank" data-mce-href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52035&amp;q=sa4662"> <img style="border-width: 0px;" title="خرید پستی" src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی" data-mce-src="http://kimiabazar.eshopfa.biz/template/4/img/detailshop.gif" data-mce-style="border-width: 0px;"></a></span></span><br data-mce-bogus="1"></td><td dir="rtl" align="center" width="133"><p align="center"><span style="font-size: small;" lang="fa"> <span data-mce-style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma;">قیمت :</span><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"> <span lang="en-us"><span data-mce-style="text-decoration: line-through;" style="text-decoration: line-through;">15000تومان </span><br><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span></span>12500 </span>تومان</span></span></p></td><td align="center" width="128"><p dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl02_lblstrGoodName"> اسپری خوشبو كننده دهان با طعم نعنا</span></span></p></td></tr></tbody></table></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;">&nbsp;امروزه بوی بد دهان halitosis به طور چشمگیری شایع شده است و باعث رنجش و ناراحتی دیگران در برخورد های اجتماعی با افراد مبتلا به بوی بد دهان می باشد. همچنین در زندگی زناشویی و در بین اعضای خانواده فرد مبتلا به این بیماری بیشتر مورد توجه و نکوهش قرار می گیرد.</span></p></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"> خوشبو كننده دهان فروستی در بهداشت دهان بسیار موثر است و باعث <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">ضدعفونی كننده ی</span> دهان می شود همچنین <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">بدون قند</span> می باشد و طعم و عطر ماندگاری را در فضای دهان ایجاد می كند .</span></p></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"> خوشبو كننده ی دهان فروستی حاوی زایلیتول می باشد كه شیرین كننده ی <span data-mce-style="color: #009900;" style="color: rgb(0, 153, 0);">طبیعی</span> است كه كمك می كند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود و مناسب برای بیماران <span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);">دیابتی</span> و همچنین <span data-mce-style="color: #3333ff;" style="color: rgb(51, 51, 255);">كودكان</span> تحت نظارت بزرگسالان نیز می باشد.</span></p></div><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;">خوشبو كننده دهان فروستی دارای سه رایحه <span data-mce-style="color: #cc33cc;" style="color: rgb(204, 51, 204);">نعناع </span>، <span data-mce-style="color: #cc33cc;" style="color: rgb(204, 51, 204);">لیمو </span>، <span data-mce-style="color: #cc33cc;" style="color: rgb(204, 51, 204);">توت فرنگی <span lang="fa">و خنک</span></span> می باشد .</span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: tahoma;" style="font-family: tahoma;">&nbsp;اگر به دنبال وسیله ای هستید تا بوسیله آن دهان خود را خوشبو نمایید و از شر بوی بد دهان راحت شوید ما به شما اسپری خوش بو کننده دهان فروستی را پیشنهاد می کنیم . با وجود این محصول دیگر نگران بوی بدن دهان خود نباشید و براحتی می توانید از آن در مجالس و مهمانی و دیدار های خصوصی خود با دوستان و آشنایان استفاده نمایید . اسپری خوش بو کننده دهان دارای رایحه ای بسیار ملایم و دوست داشتنی می باشد . یکی از عواملی که باعث ایجاد بوی بد در دهان ما می شود وجود باکتری در دهان می باشد ، با کتری ها در میان دندان ها رشد کرده و در اثر تکثیر باعث ایجاد بوی بد خواهند شد .</span></span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123256frosite-3.jpg" alt="" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/nGoodImages/13930318123256frosite-3.jpg" border="0"></span></p><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"> با استفاده از اسپری خوشبو کننده دهان می توانید با از بین بردن باکتری ریشه مشکل را اساسی حل کرده و در دهان خود محیطی آنتی باکتریال ایجاد نمایید . این اسپری براحتی قابل حمل بوده و استفاده از آن نیز بسیار راحت می باشدهنگام استفاده از این محصول احساس خنکی در دهان خود خواهید کرد &nbsp;باعث شادابی شما خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"></span></p><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"> اسپری <span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">FROSTIE</span> از موثرترین فرمولاسیون جهت از بین بردن بوی بد دهان برخوردار است .</span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"></span></p><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><span data-mce-style="font-family: tahoma;" style="font-family: tahoma;"> ترکیبات خاص عناصر گیاهی در اسپری خوشبو کننده دهان فروستی مو جب فراهم آمدن محیطی آنتی&nbsp;</span><span data-mce-style="font-family: tahoma;" style="font-family: tahoma;">باکتریال می گردد که باعث از بین رفتن میکروب ها و باکتری های مولد بوی بد دهان می شود . از طرفی دیگر این ترکیبات دارای خواص خنک کنندگی و تازه کنندگی و رایحه ای خوش می باشد که استفاده از آن باعث احساس تازگی و خنکی در دهان می گردد.</span></span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"></span></p><div><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"> اسپری خوشبو کننده دهان فروستی به صورتی طراحی گردیده است که حمل و استفاده از آن راحت بوده و شما می توانید هر جایی که هستید به راحتی از آن استفاده کرده و از احساس طراوت و تازگی در دهان خود لذت برده و در ارتباطات روزانه خود هرگز نگران مشکلی چون بوی بد دهان نباشید .</span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><a target="_blank" href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/g-sa4661_52035_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.html" data-mce-href="http://kimiabazar.eshopfa.biz/g-sa4661_52035_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86.html"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span><br data-mce-bogus="1"></span></a></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p></div><p dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma; font-size: medium;"></span></p><p dir="rtl" align="justify"><br></p></div> text/html 2014-05-17T12:23:40+01:00 morfintest.mihanblog.com راز موفق ترین ترک کنندگان سیگار http://morfintest.mihanblog.com/post/247 <p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><strong><span style="color: #e817d7;">برای ترک سیگار از کجا شروع کنیم؟</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">ترک سیگار:اگر شما سیگاری قهاری نیستید و تنها روزی چند نخ سیگار می کشید، مطمئن باشید که ترک سیگار راحت و بدون دردسری خواهید داشت. برای ترک سیگار تنها نیاز به تحولی روحی و روانی دارید تا خود را وادار به شروع ترک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">می توانید پس از ترک سیگار، مزه غذاها را بهتر درک کنید، زندگی را شفاف ببینید و از وقت و پول خود بهتر استفاده کنید. با ترک سیگار، سیگاری نشدن فرزندانتان را تا حد زیادی تضمین می کنید و بالاخره اینکه زود نمی میرید و کودکان و همسرتان به جای از دست دادن شما، فردی مصمم، با اعتماد به نفس بالا و شجاع را به عنوان یار و پشتوانه خود، خواهند داشت.</font></p> <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">با ترک سیگار بوی بد دهان، سرفه، تنگی نفس، سردرد، دندان های زرد و کثیف، پوست تیره و چروکیده با شما خداحافظی می کنند.</font></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>سیگار الكترونیك یك دستگاه&nbsp; میكرو الكترونیك است</strong> كه از تكنولوژی بمباران اتمی برای تولید دود استفاده میكند بدین ترتیب كه برای به وجود آوردن دود با بوی توتون از ریز سازی مایعی استفاده می كند كه در داخل آن وجود دارد.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;">این دستگاه همانند سیگارهای معمولی سیگاریها را تحریك میكند و میتواند به صورت سالم و بدون خطر نیاز آنها را به دود برآورده كند و آنها را شاد و ریلكس كند اما یكسری تفاوتهایی با سیگار های معمولی دارد:از جمله قابل اشتعال نیست و هیچكدام از <strong>۴۰۰۰ماده سمی و منو اكسید كربن</strong> موجود در سیگار در آن دریافت نمیشود.</span></p><p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img alt="" src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/electro2.jpg" data-mce-src="http://poiweq2213.com/nabimages/ngoodimages/electro2.jpg" border="0" height="420" width="530"></span></p><p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"><span style="text-decoration: line-through">28800تومان </span><br><font face="Tahoma"><font color="#FF0000">قیمت : </font></font>24000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" alt="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://kimiabazar.com/cart.aspx?s=17480&amp;q=kit2046" target="_blank"> <img title="خرید پستی" style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" alt="خرید پستی" src="http://kimiabazar.com/template/4/img/detailshop.gif"></a></font></p><p style="line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" align="justify"><span style="color: rgb(204, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: small;">سیگار الكترونیكی محصولی جدید برای مراقبت از سلامتی شماست. e-health cigarette به شما امكان لذت بردن از سلایق خود بدون خطر وابستگی به تنباكو را می دهد. با استفاده ازسیگار سلامتیe-health cigarette (همان سیگار اكتریكی) می توانید همان احساس كشیدن سیگار تنباكو اما بدون خطرات ناشی از استعمال آن را داشته باشید.</span></p><p style="line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong>سیگار سلامتی e-health cigarette (همان سیگار اكتریكی) كاملاً شبیه یك سیگار است</strong> <strong>اما بدون مواد مضر</strong>. سیگار سلامتیe-health cigarette دود تولید می كند در صورتیكه هیچ ماده آلوده كننده ای در آن نیست. برای روشن كردن آن به شعله احتیاج ندارید. می توانید با تندرستی سیگار بكشید اما بدون هیچ آلودگی محیطی…</span></span></p><p style="line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" dir="rtl" data-mce-style="line-height: 28px; margin-right: 10px; margin-left: 10px;" align="justify"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);" data-mce-style="color: #ff0000;"><br></span></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://kimiabazar.com/detail.aspx?q=kit2046&amp;s=17480&amp;t=4" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa">&nbsp;</span></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای دیدن سایت اصلی محصول اینجا کلیک کنید</span></strong></span></span></strong></span></a></p><p><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></p><p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma; font-size: small;" data-mce-style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;" data-mce-style="color: #ff9900; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong><span lang="fa"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></p>